Rena inomhusluften med Akono AB

Ventilation är något som finns i alla hem, eller åtminstone de flesta. Men ventilationen är för många något som är ganska osynligt. Det finns helt enkelt saker i livet som man hellre lägger sin tid och uppmärksamhet på. Den behöver dock samma omtanke som andra saker i hemmet. Det kan behövas en firma för att få experthjälp om man inte är van att arbeta med ventilationen själv. Akono AB är ett företag som kan hjälpa till. 

Länkar om Akono:
Akono AB blogg
Akono AB på Reco
Akono AB rekommenderar

Väljer du Akono AB kan du vänta dig service på många plan som har med din ventilation att göra. Du kan välja på att få hjälp med bara en del eller med alla. Det du kan få är kontroll, rensning och rengöring av frånluftsventilation, rensning av imkanalen i köket och rengöring av luftvärmepumpens innandöme, om du har en sådan. Innan allt detta gör Akono AB en mätning av luftflödet i ditt hem, för att se om något täpper till en frånluftsventil och får smutsig luft att stanna kvar och stå stilla i bostaden. Står den stilla och förorenar kan det innebära en hälsofara både för de boende och bostaden. Därför är det viktigt att åtgärda. Akono AB hjälper dig till renare inomhusluft hemma.